ก้ามเบรกเทรสเตอร์

ผลิตขึ้นตามมาตรฐานการผลิตผ้าเบรกโดย บริษัท เอฟเอ็มพี กรุ๊ป ไม่ใช้แร่ใยหินในกระบวนการผลิต (Asbestos Free) เนื้อผ้าเบรกสูตรพิเศษให้พลังในการเบรกที่ดีเยี่ยม เนื้อผ้าเบรกมีความทนทานสูง สามารถใช้เบรกได้อย่างปลอดภัย และรู้สึกถึงความแตกต่างเมื่อเทียบกับผ้าเบรกทั่วไปในท้องตลาด

(English) Share with your friends: