ห้ามใช้อากาศอัดฉีดพ่น หรือใช้แปรงขนแห้ง ในการทำความสะอาดในระบบเบรค เนื่องจากฝุ่นละอองจากผ้าเบรกนั้นจะเป็นฝุ่นที่มีเล้นใยขนาดเล็ก เส้นใยขนาดเล็กนี้จะพบได้ในระบบเบรค และระบบคลัทช์ที่ใช้เส้นใยไฟเบอร์เป็นส่วนผสมในการผลิต เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อนุภาคเหล่านี้กลายเป็นฝุ่นในอากาศ ต้องใช้วิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการกำจัดฝุ่นในระบบเบรก ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นสำหรับอุตสาหกรรม ที่มีระบบกรองประสิทธิภาพสูง และเช็คทำความสะอาดชิ้นส่วนด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ
  • สวมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง