Various Stages Of Wear Of Disc Brakes & Shoes

ผ้าเบรกหมดจนถึงเนื้อเหล็ก

Description

ลักษณะ

ผ้าเบรกหมดจนถึงแผ่นเหล็ก หากใช้ผ้าเบรกจนถึงเนื้อแผ่นเหล็กรองแบบนี้ จะทำให้แผ่นเหล็กถูกกดลงไปเสียดสีกับจานเบรก ทำให้เกิดเสียงดัง เบรกไม่อยู่ และทำให้จานเบรกเกิดความเสียหาย จนทำให้ต้องเปลี่ยนจานเบรกด้วย

เพื่อหลีกปัญหาในลักษณะนี้ควรตรวจสอบความหนาของผ้าเบรคเป็นประจำ (อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง) และเปลี่ยนผ้าเบรกชุดใหม่เมื่อความหนาของผ้าเบรกลดลงเหลือ 20-30% ของความหนาเดิม

ผิวหน้าผ้าเบรกบิ่น หรือหักออก

Description

ลักษณะ

พื้นผิวของผ้าเบรกมีรอยบิ่น แตกออก ไม่สมบูรณ์เต็มหน้า แสดงให้เห็นถึงการใช้วัตถุดิบ ในการผลิตผ้าเบรกมีคุณภาพต่ำ ซึ่งอาจรวมไปถึงกระบวนการผลิตด้วย เมื่อผ้าเบรกมีลักษณะนี้อาจส่งผลให้เกิดเสียงรบกวน ส่งผลต่อระยะเบรก ทำให้ต้องใช้ระยะเบรกที่ยาวขึ้น และระยะการใช้งานของผ้าเบรกก็จะสั้นลงตามไปด้วย

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในลักษณะนี้ขอแนะนำให้เลือกใช้ผ้าเบรกที่มีคุณภาพสูง และผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการรับประกันคุณภาพสินค้า

ผิวหน้าผ้าเบรกไหม้

Description

ลักษณะ

ผ้าเบรกไหม้สามารถสังเกตุได้โดยเนื้อผ้าเบรกจะออกเป็นสีแดง หรือเนื้อสีเคลือบผิวแผ่นเหล็กรองมีรอยไหม้ หรือบางกรณีอาจทำให้เนื้อผ้าเบรกหลุดออกจากแผ่นเหล็กรองเลยทีเดียว เกิดจากการใช้เบรกหนักเกินกว่าเนื้อผ้าเบรกจะรับไหว แสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้ผ้าเบรกที่มีคุณภาพต่ำไม่สามารถทนความร้อนได้อย่างที่ควรจะเป็น หรือการเลือกใช้ผ้าเบรกไม่เหมาะสมกับสภาวะการขับขี่ ส่งผลให้เกิดเสียงรบกวน และต้องใช้ระยะเบรกที่ยาวขึ้น

ปัญหาผิวหน้าผ้าเบรกไหม้ สามารถแก้ไขได้โดยการเลือกใช้ผ้าเบรกให้เหมาะสมกับการใช้งาน และพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคล

ผ้าเบรกมีผิวลื่นมันวาว

Description

ลักษณะ

พื้นผิวผ้าเบรกมีลักษณะเป็นมันเงา เกิดจากการใช้วัตถุดิบในการผลิตผ้าเบรกนั้นมีคุณภาพต่ำ หรือเกิดจากการใช้งานผู้ใช้งานเอง เช่นมีการย้ำเบรกบ่อยๆ ก็อาจทำให้ผิวหน้าผ้าเบรกมีปัญหาในลักษณะนี้ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาเสียงรบกวนได้ สามารถแก้ไขได้โดยการเลือกใช้ผ้าเบรกให้เหมาะสมกับการใช้งาน และพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคล

การนำแผ่นเหล็กรอง (Backing Plate) มาอัดเนื้อผ้าเบรกใหม่

Description

ลักษณะ

ผ้าเบรกที่ผลิตจากการนำแผ่นเหล็กรองมาใช้ซ้ำ การอัดเนื้อผ้าเบรกขึ้นมาใหม่ โดยใช้เนื้อผ้าเบรกที่มีคุณภาพต่ำ ผ้าเบรกที่ทำใหม่ขึ้นมาในลักษณะนี้ถึงจะมีราคาถูก แต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งอาจส่งผลให้เนื้อผ้าเบรกกับแผ่นเหล็กรองนั้นไม่ยึดติดกับเนื้อผ้าเบรก หรือแยกตัวออกจากกันในทันทีเมื่อได้รับแรงกดจากการแตะเบรก ซึ่งแผ่นเหล็กรองที่ใช้แล้วไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ ควรใช้ผ้าเบรกที่สมบูรณ์ ผลิตใหม่ และผลิตภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดเท่านั้น

ความรู้สึกแข็ง ขณะเหยียบเบรก

Description

ลักษณะ

ความรู้สึกแข็งที่แป้นเบรกนั้นอาจเกิดจาก เนื้อผ้าเบรกอาจมีเส้นใยโลหะเป็นส่วนผสมเพื่อสารมารถรองรับการหยุดรถด้วยความเร็วสูง หรือการใช้เบรกหนัก ผ้าเบรกที่ผลิตโดยใช้เส้นใยโลหะเป็นส่วนผสมมักจะมีราคาสูงกว่า และผ้าเบรกมักจะทำงานได้ดีในอุณหภูมิที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งความรู้สึกที่แป้นเบรกจะไม่นุ่มเท่ากับผ้าเบรกที่ใช้เซรามิกเป็นส่วนผสม (NAO)

เศษของจานเบรกหลุด

Description

ลักษณะ

จานเบรกนั้นเมื่อผ่านการใช้งาน การเสียดสีระหว่างผ้าเบรก และจานเบรกนั้นอาจทำให้เศษของจานเบรกสามารถเข้าไปฝังอยู่ในเนื้อของผ้าเบรกได้ สาเหตุในลักษณะนี้จะส่งผลให้เกินเสียงแหลมสูง ซึ่งเมื่อถอดผ้าเบรกออกมาตรวจสอบ จะพบเศษโลหะในเนื้อผ้าเบรก ซึ่งจะทำให้จานเบรกนั้นเกิดรอยลึก จนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่บริเวณขอบจานเบรก

ก้ามเบรกไหม้

Description

ลักษณะ

รอยดำเงา บนผิวเนื้อก้ามเบรก โดยทั่วไปเกิดจากการติดตั้งก้ามเบรกที่ไม่ถูกต้อง หรือก้ามเบรกมีคุณภาพต่ำ ไม่สามารถทนต่อความร้อนสะสมที่สูงได้ นอกจากรอยไหม้ที่สามารถมองเห็นได้แล้ว อีกจุดนึงที่สามารถสังเกตุได้ชัดเจนคือการสึกหรอที่ไม่เท่ากันทั้ง 2ฝั่ง แนะนำให้ใช้ก้ามเบรกที่มีคุณภาพ และติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น