แอดแวนเทจ เพอร์ฟอร์แมนซ์ (Advantage Performance)

TRESTOR ADVANTAGE PERFORMANCE PADS

ผ้าเบรกเทรสเตอร์ แอดแวนเทจ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แพด – ผ้าเบรกเกรดเรซซิ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพในการเบรกสูงสุด

ผ้าเบรกเทรสเตอร์ แอดแวนเทจ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แพด ผลิตขึ้นตามมาตรฐานการผลิตผ้าเบรกโดย บริษัท เอฟเอ็มพี กรุ๊ป โดยไม่ใช้แร่ใยหินในกระบวนการผลิต (Asbestos Free) เนื้อผ้าเบรกผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุเรซิ่นสังเคราะห์ และการ์ไฟท์คุณภาพสูง สามารถทนความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับรถสปอร์ท หรือรถที่ขับโดยใช้ความเร็วสูง และมีการเบรกบ่อยครั้ง

ผ้าเบรกเทรสเตอร์ แอดแวนเทจ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แพด ได้รับการทดสอบและ ได้ค่าสูงกว่ามาตรฐานความปลอดภัยจาก BS AU 142 [ยุโรป] และ SAE J661A [ประเทศสหรัฐอเมริกา] ซึ่งเป็นการทดสอบความเสถียรของค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานภายใต้สภาพการใช้งานจริง และความทนทานจากการบีบอัด

บริษัท เอฟเอ็มพี กรุ๊ป ได้ผ่านการรับรองระบบ ISO / T16949 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผ้าเบรกเทรสเตอร์ แอดแวนเทจ เพอร์ฟอร์แมนซ์ สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(English) Share with your friends:
(English) Formulation

(English)

Features Benefits Recommand use & Driving style
Special formulation Exceptional stopping power Highway, high speed
Heavy friction Shorter stopping distance Energetic and hard braking
High Performance Stops dramatically from highway speeds Active braking
High Temperature Tolerant Resist brake fade at high temperatures