เมทัลลิค พลัส (Metallic Plus)

TRESTOR METALLIC PLUS

ผ้าเบรกเทรสเตอร์ เมทัลลิค พลัส – ผ้าเบรกเนื้อโลหะผสม สำหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพในการเบรกที่ดียิ่งขึ้น

ผ้าเบรกเทรสเตอร์ เมทัลลิค พลัส ผลิตขึ้นตามมาตรฐานการผลิตผ้าเบรกโดย บริษัท เอฟเอ็มพี กรุ๊ป จำกัด โดยไม่ใช้แร่ใยหินในกระบวนการผลิต (Asbestos Free) ด้วยเทคโนโลยี เมทัลลิค พลัส (Metallic Plus) ใช้โลหะเป็นส่วนผสมในการผลิตในผ้าเบรก เพื่อเพิ่มความสามารถในการกระจายความร้อน ทำให้ทนความร้อนสะสมได้สูง รวมทั้งมีอายุการใช้งานยาวนาน

Unique Insulation Layer – ผ้าเบรกเทรสเตอร์ เมทัลลิค พลัส ถูกเสริมด้วยฉนวนกันความร้อนชนิดพิเศษ ระหว่างเนื้อผ้าเบรก และแผ่นเหล็กรอง ช่วยป้องกันความร้อนสะสมที่จะถ่ายไปยังน้ำมันเบรก เพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกได้ดียิ่งขึ้น ความร้อนสะสมนั้นเกิดจากการเหยียบเบรกบ่อยครั้ง หรือการเบรกเมื่อมีการบรรทุกสัมภาระหนัก การเบรกในลักษณะนี้จะทำให้เกิดความร้อนสูงส่งไปถึงน้ำมันเบรก แผ่นฉนวนนี้จะช่วยป้องกันความร้อนไม่ให้ไปถึงน้ำมันเบรก ป้องกันน้ำมันเบรกเดือดได้อย่างดี ลดปัญหาเบรกลื่น หรืออาการเบรกเฟด (Fade) นอกจากนี้แผ่นฉนวนนี้ยังช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างเนื้อผ้าเบรก และแผ่นเหล็กรองอีกด้วยช่วยเพิ่มความทนทานให้กับผ้าเบรกไปอีกขั้น เหมาะสำหรับการใช้งานในเมือง การขับรถระหว่างเมือง การขับขี่ด้วยความเร็วสูง และการใช้งานขนส่ง เชิงพาณิชย์ ผ้าเบรกเทรสเตอร์ เมทัลลิคพลัส ได้รับการทดสอบและ ได้ค่าสูงกว่ามาตรฐานความปลอดภัยจาก BS AU 142 [ยุโรป] และ SAE J661A [ประเทศสหรัฐอเมริกา] ซึ่งเป็นการทดสอบความเสถียรของค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานภายใต้สภาพการใช้งานจริง

บริษัท เอฟเอ็มพี กรุ๊ป ได้ผ่านการรับรองระบบ ISO / T16949 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผ้าเบรกเทรสเตอร์ เมทัลลิค พลัส สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(English) Share with your friends:
(English) Advantage(English) Formulation(English) Technical Specification

(English) Unique Insulation Layer
TRESTOR METALLIC PLUS features a special insulation layer between the backing plate and the friction material. This insulation layer assists the adhesion of friction material to the backing plate and reduces heat transfer. Under tough and frequent braking conditions this prevents brake fluid from boiling and the backing plate and other brake components from over heating. TRESTOR Metallic Plus is specially suited to regular and demanding braking conditions as it provides enhanced stopping power, prevents fluid fade and protects the working life span of the brake system.

TRESTOR Metallic Plus brake pads are premium aftermarket brake pads and they are subjected to extensive tests for maximum performance before being marketed. They exceed both the BS AU 142 [UK] and SAE J661A [USA] safety standard which tests stability of the coefficient of friction under all operating conditions, bonding characteristics, corrosion resistance and material compressibility.

The quality and performance of TRESTOR Metallic Plus brake pads are assured as they are manufactured by FMP Group, a company accredited with ISO/TS 16949 certification. They use advanced friction technology to enhance its stopping power under demanding operating conditions with consistent pedal feel and cooler braking power.

To the fitters who value their reputation, recommending TRESTOR Metallic Plus brake pads is truly rewarding, you can be sure that your recommendation is backed by our company and you fulfilled your responsibility as a professional fitter who ensure your customers’ safety.

(English)

Features Benefits
Unique Insulation Layer Cooler braking & longer rotor life with less warping.
Semi- Metallic Technology Reliable under all weather conditions.
Consistent pedal feel Confident and safe braking.
Low dust Keeps wheel trims and rims clean.
Low rotor wear The hotter it gets the better it performs.
Exceeds BS AU 142 [UK] and SEA J661A Improved all round performance.

(English)

  • Metallic Plus
  • Multi purpose brake pads for working vehicle, heavy city traffic driving, winding & steep declines road, active & frequent braking under heavy loads.
  • Long lasting semi-metallic material with unique insulation layer which performs extremely well at high temperatures.
  • FF